Commissie uit de ingezetenen van de afdeling Orthen
Home » Verkiezingen 2010

 

 

 

Uitnodiging

voor de installatie van de nieuwe leden van

de Commissie uit de Ingezetenen van de afdeling Orthen.

 

Op 3 maart 2010 zijn er verkiezingen geweest voor de leden van de

Commissie uit de Ingezetenen van de afdeling Orthen.

 

De uitslag van deze verkiezingen is nu bekend

De nieuwe commissieleden zijn: 

Frits van Engelen 

Ad van der Aa 

Jan de Groot

  

Op 24 april 2010 zullen de nieuwe commissieleden officieel worden geïnstalleerd.

Natuurlijk is iedere inwoner van Orthen hierbij uitgenodigd.

 

De installatie vindt plaats in het Nico Schuurmanshuis.

Aanvang 15.00 uur

De zaal is open vanaf 14.00 uur.

 

De officiële uitslag met aantallen stemmen:

 

Frits van Engelen          530 stemmen

Ad van der Aa              455 stemmen

Jan de Groot                400 stemmen

Harry Aarts                   340 stemmen

Henk Vissers                203 stemmen

Jan Verhoeven             164 stemmen

 

 

 

 

Verkiezingen 2010.

Op 3 maart 2010 zijn de verkiezingen van de gemeenteraad. Tegelijkertijd worden de leden gekozen van de commissie uit de ingezetenen van de afdeling Orthen. De commissie bestaat uit drie personen die allen in Orthen moeten wonen.

De huidige commissieleden Ad van der Aa en Frits van Engelen stellen zich herkiesbaar.

Verder hebben zich voor de commissie kandidaat gesteld: Harry Aarts, Jan de Groot, Jan Verhoeven en Henk Vissers. Op de achterzijde van deze flyer stellen zij zich kort aan u voor.
Om uw stem uit te kunnen brengen krijgt u van de gemeente ´s-Hertogenbosch een aparte oproepingskaart. U moet uw stem uitbrengen tegelijkertijd met uw stem op de gemeenteraad.
Voor de commissie Orthen kan dat alleen in het Nico Schuurmanshuis aan de Ketsheuvel (stembureau 51) en in het buurthuis De Herpen aan de Adelheidstraat. (stembureau 52). 

U kunt (moet) op drie van de zes kandidaten uw stem uitbrengen en dus drie hokjes rood maken. Dit in tegenstelling tot de verkiezing van de gemeenteraad, waarbij u maar één stem mag uitbrengen. 

Hieronder geven wij u enkele voorbeelden van de taken van de commissie:

 • Beheer van het vermogen van de Orthense ingezetenen.
 • Beheer van de Forttoren en de bijbehorende schijvenloods.
 • Onderhouden van contacten met de gemeente.
 • Toekennen van subsidies t.b.v. specifieke Orthense belangen.
 • Stimuleren en coördineren van het gemeenschapsleven in Orthen.

Al met al is het erg belangrijk dat de commissie Orthen blijft bestaan.

GA DAAROM STEMMEN OP 3 MAART A.S.!

 

     Frits van Engelen

                                      Harry Aarts

                                                                          Jan de Groot

                                                                                                              Ad van der Aa

                                                                                                                                                 Jan Verhoeven

                                                                                                                                                                                      Henk Vissers

 

Frits van Engelen, 55 jaar en getrouwd met Greet Schuurmans. Vader van Janneke en Jeroen. Ik ben reeds 36 jaar werkzaam bij TNT. Momenteel als planner bij Transport van TNT Post Pakketservice.
Vanaf 1975 ben ik medewerker bij de sociëteit Orthinon en muzikant van het meziekske. Prominent van Orthen van het jaar 2004.
Sinds 12 jaar lid en secretaris van de Commissie Orthen.
Ik wil me graag voor een volgende periode beschikbaar stellen als commissielid en me blijven inzetten voor de gemeenschap Orthen.

Harry Aarts, 54 jaar, getrouwd met Anja Damen, vader van Mariska en Stefan. Ik werk als bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker bij de gemeente ´s-Hertogenbosch. Mijn hobby’s zijn o.a. sporten (fietsen, tennissen , hardlopen) en in de tuin werken. Ik was jarenlang secretaris en nu nog steeds vrijwilliger bij TV De Hambaken.  Ook ben ik penningmeester van TWC De Kup.
Wat we met de afdeling Orthen hebben is vrij uniek. Dat moeten we zien te behouden en daar wil ik me voor inzetten. Het gemeenschapsleven in Orthen en de onderlinge verbondenheid zijn belangrijk en daar hoort een goed beheer van het vermogen van de Orthense gemeenschap en eerlijke verdeling van het geld bij. Hopelijk krijg ik voldoende vertrouwen om dat voor Orthen waar te kunnen maken.

Jan de Groot, 68 jaar, geboren op Herven. Getrouwd met Sjan Heijne en vader van Irmgard en Natalie, opa van vier geweldige kleinzonen. Orthenaar in hart en nieren en daar steek ik veel vrije tijd in. Mede grondlegger van het Nico Schuurmanshuis en al 28 jaar lid hiervan. Fanatiek tennisser en jarenlang lid geweest van de Orthense Harmonie. Vaak te zien op de sportvelden van OSC ’45 en Blauw-Wit, kijkende bij mijn kleinzonen. Prominent van Orthen sinds 1991. Graag wil ik me beschikbaar stellen als commissielid om te werken aan de doelen die gesteld zijn voor de commissie, zoals het beheer van het vermogen van de Orthense ingezetenen, beheer Forttoren, onderhouden van contacten met de gemeente, toekennen van subsidies aan verenigingen, ondersteunen van Orthense festiviteiten en stimuleren en coördineren van het gemeenschapsleven in Orthen. Daar ik al 68 jaar midden in het Orthense leven sta, is dat voor mij geen kunst.

Ad van der Aa, 57 jaar oud en 35 jaar getrouwd met Maria van der Dussen. Vader van Petra en Bart en opa van Wouter en Eva. Ik voel mezelf Orthenaar in hart en nieren. Bij de Orthense Harmonie, waarvan ik erelid ben, speel ik al bijna 50 jaar een deuntje mee. Ook een 12 tal jaren bestuurslid geweest waarvan 10 jaar penningmeester. Prominent van Orthen van het jaar 2000.
Ik ben momenteel 12 jaar bestuurslid/penningmeester van het gemeenschapshuis Orthen (Nico Schuurmanshuis) en 12 jaar lid van de Commissie Orthen.
Tot juli 2010 ben ik nog werkzaam als Controller Financiën bij KPN, daarna ga ik met VUT.
Na mijn vervroegde pensionering in juli a.s. krijg ik meer tijd om de Commissiezaken uit te voeren. Omdat de Orthense belangen me aan het hart gaan wil ik me graag nog een periode hiervoor inzetten.

Jan Verhoeven: 60 jaar geleden geboren in Orthen, in de spoorwoning aan de 2e overweg. 40 jaar getrouwd met Greet, vader van Esmeralda en Duncan, opa van Kim, Laura en Davy. Werkzaam als bode bij de gemeente ´s-Hertogenbosch.
Mijn hobby’s zijn de schietsport en vissen bij de Grote Karper.
Hoewel ik geen vrijwilliger ben bij het Nico Schuurmanshuis, steek ik daar regelmatig de handen uit de mouwen.
Ik voel me nauw verbonden met het wel en wee van Orthen en vind het belangrijk dat het cultureel erfgoed behouden blijft voor het nageslacht en wil me daarvoor graag inzetten.
 

Henk Vissers is: 64 jaar, geboren en getogen Orthenaar; man van Bea; vader van Hanneke; componist: clublied OSC ’45, Orthen wordt een stad en Oeteldonk een gat, Spend your time in harmony (mars t.g.v. het 50 jarig bestaan van de Orthense Harmonie, Prominentenlied, Orthens volkslied. Prominent van Orthen in 1995.
Henk Vissers was: 33 jaar muzikant Orthense Harmonie, leraar muziektheorie, bestuurslid Orthense Harmonie, voorzitter ouderraad basisschool Orthen, medeoprichter supportersclub OSC ’45, medeoprichter blazersensemble “Stille nacht – heilige nacht”.
Henk Vissers blijft Orthenaar in hart en nieren en wil zich graag voor de Orthense gemeenschap (blijven) inzetten.

 

 

 

 

 

Op 21 januari 2010 heeft het centraal stembureau van de gemeente 's-Hertogenbosch geloot voor de volgorde van kandidaten voor de "Commissie Orthen". De volgende uitslag is geloot

 1. Frits van Engelen
 2. Harry Aarts
 3. Jan de Groot
 4. Ad van der Aa
 5. Jan Verhoeven
 6. Henk Vissers

Deze volgorde zal op 3maart op de stembiljetten worden vermeld.

Elke inwoner van Orthen moet dan drie mensen kiezen.

 

 

 

 

Op woensdagavond 6 januari 2010 is er een informatieavond gehouden.

 

Aanwezig:

Frits van Engelen, Do van Dijk, Jovita Hendriks, Harrie Aarts, Jan de Groot, Jo Doorenbosch en Ad van der Aa.

 

De huidige commissieleden, Ad van der Aa en Frits van Engelen, hebben op deze bijeenkomst uitleg gegeven over de functies en taken van de Commissie Orthen. Alle aanwezigen hebben ook de gelegenheid gehad om vragen te stellen. Hiervan is veelvuldig gebruik gemaakt. De indruk bestaat dat de huidige commissieleden een goed beeld hebben kunnen geven van de taken en verantwoordelijkehden van de Commissie Orthen.

Hierna werd uitleg gegeven over de procedures en richtlijnen rondom de verkiezingen.

Alle mensen die stemgerechtigd zijn voor de verkiezingen van de leden van de Commissie uit de Ingezetenen van de afdeling Orthen mogen zich ook kandidaat stellen voor de Commissie Orthen. De zittende leden kunnen volstaan door op 19 januari a.s. een kandidaatstellingslijst, persoonlijk af te geven bij afdeling Burgerzaken van de gemeente 's-Hertogenbosch. Nieuwe kandidaten moeten ondersteuningsverklaringen hebben van minimaal 10 personen. Ook de mensen die een ondersteuningsverklaring afgeven moeten kiesgerechtigd zijn voor de verkiezingen van de leden van de Commissie Orthen. De ondersteuningsverklaringen moeten, persoonlijk, worden afgegeven bij afdeling Burgerzaken van de gemeente 's-Hertogenbosch in de periode van 12 tot en met 19 januari 2010. Een inwoner van Orthen kan slechts één ondersteuningsverklaring afgeven. Worden meerdere ondersteuningsverklaringen afgegeven door één persoon dan zijn alle ondersteuningsverklaringen van die betreffende persoon ongeldig.

Over de ondersteuningsverklaringen ontstaat nogal wat discussie. Volgens Jo Doorenbosch is het persoonlijk afgeven niet noodzakelijk. In ieder geval was dit niet de procedure tijdens de verkiezingen vann 1982. Ad en Frits kunnen alleen aangeven wat de richtlijnen waren in 1998. Ook toen moesten de ondersteuningsverklaringen persoonlijk worden afgegeven bij afdeling Burgerzaken.Frits gaat dit nog specifiek na bij de verantwoordelijke ambtenaar van afdeling Burgerzaken van de gemeente 's-Hertogenbosch. Ook zal Frits voor de noodzakelijke kandidaatstellingslijsten en ondersteuningsverklaringslijsten zorgen. Hij zal deze eerst invullen voor de nieuwe kandidaten en daarna kopieën maken zodat de invulling van de naam van de nieuwe kandidaat of kandidate in ieder geval juist is.

Na inventarisatie blijkt dat de volgende personen zich kandidaat zullen stellen:

 • Jan de Groot
 • Harrie Aarts
 • Henk Vissers
 • Frits van Engelen
 • Ad van der Aa

Do van Dijk denkt nog na over de kandidaatstelling en zal Frits hierover inlichten vóór 12 januari a.s.

Enkele dagen na de vergadering heeft Ad nog contact gehad met Jan Verhoeven. Hij gaat zich ook kandidaat stellen voor de commissie uit de ingezetenen van de afdeling Orthen.

Dit houdt in dat er bij de komende verkiezingen 6 of 7 kandidaten zijn voor de drie beschikbare plaatsen.

Op 19 januari 2010 om 15.00 uur is hierover zekerheid. Dan sluit de inschrijvingstermijn voor kandidaatstelling. Ad en Frits zullen op 19 januari aanwezig zijn bij afdeling Burgerzaken van de gemeente 's-Hertogenbosch.  

 

 

Ad van der Aa,

7 januari 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

goedgekeurd bij koninklijk besluit van 1 juni 1866

 

 

 

 

Verkiezingen 2010

 

OPROEP VOOR KANDIDAATSTELLING

 VOOR DE

COMMISSIE UIT DE INGEZETENEN VAN

DE AFDELING ORTHEN

 

 

 

Oproep aan alle ingezetenen van de afdeling Orthen om zich kandidaat te stellen voor de Commissie Orthen.

 

De verkiezing van de leden van de Commissie uit de Ingezetenen van de afdeling Orthen vindt plaats op 3 maart 2010, tegelijkertijd met de verkiezing van de leden van de gemeenteraad en de leden van de bestuursraden Empel en Engelen.

De commissie uit de ingezetenen van de afdeling Orthen bestaat normaal uit drie leden.

Tijdens de afgelopen zittingsperiode is, op 7 juni 2006,  Tiny van Hirtum , lid van de commissie uit de ingezetenen van de afdeling Orthen, overleden. Tiny heeft zich voor een periode van bijna 24 jaar volledig ingezet voor de gemeenschap Orthen en hij was dan ook een van de drijvende krachten. Zijn heengaan betekende een groot verlies voor de commissie.

De huidige commissieleden, Frits van Engelen en Ad van der Aa, stellen zich herkiesbaar.

 

 

Voorwaarden Verklaring van kandidaatstelling

De verklaring van kandidaatstelling moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 

 1. De kandidaat moet de minimum leeftijd hebben van 18 jaar.
 2. De kandidaat moet woonachtig zijn in Orthen.
 3. De gemeente moet in het bezit zijn van minimaal 10 ondersteuningsverklaringen. (te verkrijgen bij afdeling burgerzaken of bij Frits van Engelen)

De verklaring van kandidaatstelling moet persoonlijk worden ingeleverd bij afdeling burgerzaken van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

 

Kandidaatstelling:

Kandidaatstelling kan alleen op persoonlijke titel.

Voor de verklaring van kandidaatstelling geldt, evenals voor de verklaring van ondersteuning, een voorgeschreven model. In de periode van 28 december 2009 tot en met 19 januari 2010 zijn deze verkrijgbaar bij de afdeling burgerzaken van de gemeente ’s-Hertogenbosch of bij commissielid Frits van Engelen, Orduijnenstraat 72 te Orthen. Telefoon 073-6422208.

Op 19 januari 2010, tussen 09.00 uur en 15.00 uur, moet de verklaring van kandidaatstelling, persoonlijk worden ingeleverd op de afdeling burgerzaken van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

 

Om u een inzicht te geven in de taken van de commissie geven wij u onderstaand enkele voorbeelden:

 • Beheer van het vermogen van de Orthense ingezetenen.
 • Beheer van de Forttoren en de bijbehorende schijvenloods.
 • Onderhouden van contacten met de gemeente
 • Toekennen van subsidies t.b.v. specifieke Orthense belangen.
 • Stimuleren en coördineren van het gemeenschapsleven in Orthen.

 

In de praktijk betekent dit, buiten de ad-hoc werkzaamheden, één maandelijkse vergadering.

 

 

 

Bent u geïnteresseerd om zitting te nemen in

 

De Commissie uit de ingezetenen van de afdeling Orthen 

dan nodigen wij u uit om op

woensdag 6 januari 2010 om 20.00 uur

tijdens een informele bijeenkomst, van de huidige commissieleden informatie te verkrijgen over de taken en de werkwijze van deze commissie. 

De bijeenkomst wordt gehouden in het Fort Orthen.

 

 

 

 

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met:

Ad van der Aa, telefoon 073-6417714

Frits van Engelen. Telefoon 073-6422208

Of via e-mail: commissie.afd.orthen@home.nl

 

 

Link naar Orthen.nl