Commissie uit de ingezetenen van de afdeling Orthen
Home » Verkiezingen 2018
WapenOrthenhogeresolutie.png

Verkiezingen 2018

 

 

OPROEP VOOR KANDIDAATSTELLING 

VOOR DE

 

COMMISSIE UIT DE INGEZETENEN VAN DE AFDELING ORTHEN

 

 

Oproep aan alle ingezetenen van de afdeling Orthen om zich kandidaat te stellen voor de Commissie Orthen.

 De verkiezing van de leden van de Commissie uit de Ingezetenen van de afdeling Orthen vindt plaats op 21 maart 2018, tegelijkertijd met de verkiezing van de leden van de gemeenteraad en de leden van de bestuursraden Empel en Engelen.

De Commissie uit de Ingezetenen van de afdeling Orthen bestaat uit drie leden.

Tijdens de verkiezingen van 19 november 2014 zijn

Gilbert van Hassel, Ad van der Aa en Frits van Engelen

gekozen om, voor een periode van vier jaar, de werkzaamheden van de Commissie uit de Ingezetenen van de afdeling Orthen te mogen uitvoeren.

 

 • Ad van der Aa stelt zich niet herkiesbaar.
 • Omdat Frits van Engelen tijdens de afgelopen periode is verhuisd naar een woning buiten het grondgebied van Orthen voldoet hij niet meer aan de voorwaarden voor een herverkiezing.
 • Gilbert van Hassel stelt zich herkiesbaar.

 

Om u een inzicht te geven in de taken van de Commissie geven wij u onderstaand enkele voorbeelden:

 • Beheer van het vermogen van de Orthense ingezetenen.
 • Beheer van de Forttoren en de bijbehorende Schijvenloods.
 • Overleg met de huurders van de units in de Forttoren.
 • Onderhouden van contacten met de gemeente.
 • Toekennen van subsidies t.b.v. specifieke Orthense belangen.
 • Stimuleren en coördineren van het gemeenschapsleven in Orthen.

In de praktijk betekent dit, buiten de ad-hoc werkzaamheden, één maandelijkse vergadering. Ook geven we regelmatig rondleidingen in en om de Forttoren.

  

Voorwaarden Verklaring van kandidaatstelling

De verklaring van kandidaatstelling moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 

 1. De kandidaat moet de minimum leeftijd hebben van 18 jaar.
 2. De kandidaat moet woonachtig zijn in Orthen.
 3. Er moeten minimaal 10 ondersteuningsverklaringen ingeleverd zijn bij de gemeente (te verkrijgen bij afdeling burgerzaken of bij Frits van Engelen).

De verklaring van ondersteuning moet persoonlijk onder overlegging van een geldig legitimatiebewijs in de periode van 22 januari t/m 2 februari bij de afdeling Burgerzaken, Wolvenhoek 1 worden afgelegd. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden (tel: 073-6155155).

 

 

Kandidaatstelling:

Kandidaatstelling kan alleen op persoonlijke titel.

Voor de verklaring van kandidaatstelling geldt een voorgeschreven model. In de periode van 22 januari t/m 2 februari 2018 zijn deze verkrijgbaar bij:

de afdeling burgerzaken van de gemeente ’s-Hertogenbosch of

bij commissielid Frits van Engelen, Zesde Buitenpepers 48, 5231GW ’s-Hertogenbosch, telefoon 06-30856876.

Op 5 februari 2018 tussen 09.00 uur en 17.00 uur moet de verklaring van kandidaatstelling persoonlijk worden ingeleverd op de afdeling burgerzaken van de gemeente ’s-Hertogenbosch.