Home » Verkiezingen 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitslag van de verkiezingen van 19 november is bekend:

  1. Gilbert van Hassel   323 stemmen
  2. Ad van der Aa   321 stemmen
  3. Frits van Engelen   269 stemmen
  4. Jan de Groot   244 stemmen

 

 

De Commissie uit de Ingezetenen van de afdeling Orthen bestaat dus voor de komende drie en een half jaar uit 

Gilbert van Hassel

Ad van der Aa

Frits van Engelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 De Kandidaten voor de verkiezingen van 19 november 2014:

 

Frits-1.jpg

 

Frits van Engelen, 59 jaar en getrouwd met Greet Schuurmans. Vader van Janneke en Jeroen. Sinds kort ook opa van Bram en Quincy. Ik ben reeds 40 jaar werkzaam bij Post.nl. Momenteel in Best als teamleider Autobedrijf Post.nl.

Vanaf 1975 ben ik medewerker bij de sociëteit Orthinon en muzikant van het meziekske. Prominent van Orthen van het jaar 2004.

Sinds 16 jaar lid en secretaris van de Commissie Orthen.

Ik wil me graag voor een volgende periode beschikbaar stellen als commissielid en me blijven inzetten voor de gemeenschap Orthen.

  

Ad.jpg

Ad van der Aa, 62 jaar oud en 40 jaar getrouwd met Maria van der Dussen. Vader van Petra en Bart en opa van Wouter, Eva, Luuk en Fenna.  Ik voel mezelf Orthenaar in hart en nieren. Bij de Orthense Harmonie, waarvan ik erelid ben, speel ik al meer dan 50 jaar een deuntje mee. Ook een 12 tal jaren bestuurslid geweest waarvan 10 jaar penningmeester. Prominent van Orthen van het jaar 2000. 

Ik ben 12 jaar bestuurslid/penningmeester van het gemeenschapshuis Orthen (Nico Schuurmanshuis) geweest en nu reeds 16 jaar lid van de Commissie Orthen. In 2010 ben ik met VUT gegaan na een 40 jarig dienstverband bij PTT / KPN. De laatste jaren als Controller Financiën.
Omdat de Orthense belangen me aan het hart gaan wil ik me graag nog een periode inzetten voor de Commissie uit de ingezetenen van de afdeling Orthen.

 

Jan.jpg

 

Jan de Groot, 72 jaar, geboren op Herven. Getrouwd met Sjan Heijne en vader van Irmgard en Natalie, opa van vier geweldige kleinzonen. Orthenaar in hart en nieren en daar steek ik veel vrije tijd in. Mede grondlegger van het Nico Schuurmanshuis en al 32 jaar lid hiervan. Fanatiek tennisser en jarenlang lid geweest van de Orthense Harmonie. Vaak te zien op de sportvelden van OSC ’45 en Blauw-Wit, kijkende bij mijn kleinzonen. Prominent van Orthen sinds 1991. Graag wil ik me beschikbaar stellen als commissielid om te werken aan de doelen die gesteld zijn voor de commissie, zoals het beheer van het vermogen van de Orthense ingezetenen, beheer Forttoren, onderhouden van contacten met de gemeente, toekennen van subsidies aan verenigingen, ondersteunen van Orthense festiviteiten en stimuleren en coördineren van het gemeenschapsleven in Orthen. Daar ik al 72 jaar midden in het Orthense leven sta, is dat voor mij geen kunst.

 

Gilbert-1.jpg

 

Gilbert van Hassel, een rasechte geboren en getogen Orthenaar, heden ten dage nog altijd woonachtig in de straat Orthen pal aan de welbekende spoorwegovergang. Ik ben op deze plek 37 jaar geleden ter wereld gekomen toen deze straat nog de Rijksweg heette. Mijn “roots” zowel van mijn vaders zijde, Henk van Hassel, alsook van mijn moeders zijde, Joke Heesakkers vinden hun oorsprong in een heel ver verleden in Orthen en het al oude Herven. Op de HTS in Eindhoven ben ik opgeleid tot manager. Waar ik in mijn jongere jaren vele uren bij Orthense Sport Club heb doorgebracht besteed ik nu mijn vrije tijd aan het restaureren van klassieke auto’s.Ik ben een conventionele idealist die de rijke geschiedenis van het mij zo geliefde Orthen voort wil zetten om ons “dorpje” op de kaart houden. Daarbij kan ik staan voor vernieuwing, alles als het gaat om de leefbaarheid en het welzijn van de Orthenaren te behouden of te bevorderen. Een unieke gemeenschap die wij, juist nu in deze roerige tijden van nieuwbouw en  andere onzekerheden, moeten koesteren en waar voor wat mij betreft verbondenheid, saamhorigheid, eendracht en participatie de sleutelwoorden zouden moeten zijn.

 

 

 

 

 

Verkiezingen 2014

 

 

 

 

 

 

Verkiezingen 2014 

 

OPROEP VOOR KANDIDAATSTELLING

 VOOR DE 

COMMISSIE UIT DE INGEZETENEN VAN

DE AFDELING ORTHEN

 

 

 

Oproep aan alle ingezetenen van de afdeling Orthen om zich kandidaat te stellen voor de Commissie Orthen.

De verkiezing van de leden van de Commissie uit de Ingezetenen van de afdeling Orthen vindt plaats op 19 november 2014, tegelijkertijd met de verkiezing van de leden van de gemeenteraad en de leden van de bestuursraden Empel en Engelen.

De Commissie uit de Ingezetenen van de afdeling Orthen bestaat uit drie leden.

Tijdens de verkiezingen van 3 maart 2010 zijn Frits van Engelen, Ad van der Aa en Jan de Groot gekozen om, voor een periode van vier jaar, de werkzaamheden van de Commissie uit de Ingezetenen van de afdeling Orthen te mogen uitvoeren.

Alle huidige commissieleden stellen zich herkiesbaar.

 

Bent u ook geïnteresseerd om zitting te nemen in

De Commissie uit de ingezetenen van de afdeling Orthen 

dan nodigen wij u uit om op donderdag 25 september 2014 om 20.00 uur, tijdens een informele bijeenkomst, van de huidige commissieleden informatie te verkrijgen over de taken en de werkwijze van deze commissie.

De bijeenkomst wordt gehouden in het Fort Orthen.

 

Voorwaarden Verklaring van kandidaatstelling

De verklaring van kandidaatstelling moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. De kandidaat moet de minimum leeftijd hebben van 18 jaar.
  2. De kandidaat moet woonachtig zijn in Orthen.
  3. Er moeten minimaal 10 ondersteuningsverklaringen ingeleverd zijn bij de gemeente (te verkrijgen bij afdeling burgerzaken of bij Frits van Engelen).

De verklaring van ondersteuning moet persoonlijk onder overlegging van een geldig legitimatiebewijs in de periode van 22 september t/m 6 oktober 2014 bij de afdeling Burgerzaken, Wolvenhoek 1 worden afgelegd. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden.

 

Kandidaatstelling:

Kandidaatstelling kan alleen op persoonlijke titel.

Voor de verklaring van kandidaatstelling geldt, evenals voor de verklaring van ondersteuning, een voorgeschreven model. In de periode van 22 september 2014 tot en met 6 oktober 2014 zijn deze verkrijgbaar bij de afdeling burgerzaken van de gemeente ’s-Hertogenbosch of bij commissielid Frits van Engelen, Orduijnenstraat 72 te Orthen. Telefoon 073-6422208.

Op 6 oktober 2014 tussen 09.00 uur en 17.00 uur moet de verklaring van kandidaatstelling persoonlijk worden ingeleverd op de afdeling burgerzaken van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

 

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met:

 

Ad van der Aa, telefoon 073-6417714

Frits van Engelen, telefoon 073-6422208

Jan de Groot, telefoon 073-6415613


Of via e-mail: commissie.afd.orthen@home.nl